Slutreplik DN: Vi hjälper gärna till att utforma utvecklingstiden

Bild på förbundsordförande Heike Erkers.

Slutreplik på DN debatt: Att få till en väl fungerande arbetsmarknad är inte lätt. Att skapa goda förutsättningar för livslångt lärande och kompetensutveckling mitt i arbetslivet är uppenbarligen ännu svårare eftersom vi inte har lyckats än. Men det är avgörande för att få ett hållbart arbetsliv som kräver allt mer kunskap. Många av de bästa delarna i svensk arbetsmarknadspolitik har antingen kommit till genom förhandlingar mellan arbetsgivare och fack eller genom att även staten har varit med.

Nu ser vi från akademikerfacken, inte minst inom välfärdssektorn, att utvecklingstid skulle kunna bidra till en fungerande modell för kompetensutveckling mitt i arbetslivet.  Därför blev vi väldigt glada när Miljöpartiet och vice statsminister Isabella Lövin så positivt tog emot våra förbättringsförslag på DN Debatt i sin replik och i andra medier.

Vi är beredda att på kort tid och med stor arbetsinsats hjälpa till att utforma det förslag till utvecklingstid som skulle fylla våra och andra bristyrken, skapa funktionella jobbkedjor och få in fler på arbetsmarknaden på kort tid.

Ett förslag vi vill trycka extra på för att det ska lyckas är att kvalificeringskravet på tio års yrkesarbete görs oavsett om det skett i Sverige eller i andra länder. Kravet finns för att markera att man ska vara en bra bit in i arbetslivet och inte i början. Det finns många utlandsutbildade läkare, lärare, sjuksköterskor, ekonomer, socionomer och andra som på relativt kort tid kan börja jobba som just det.

Vi tre fackförbund vill gärna ha fortsatta samtal kring den konkreta utformningen av förslagen och ser fram emot att vi snart kan träffas för att diskutera hur akademiker ska kunna omfattas av utvecklingstiden.

Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR

Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet