Smarta kläder hindrar gamnacke

Sätt på dig en särskild tröja under en dag på jobbet och du får veta hur stressad du är eller vilka arbetsmoment under dagen som riskerar att ge dig belastningsskador. I framtiden kan sensorer i kläderna identifiera risker i arbetsmiljön, och hjälpa oss att skapa bättre arbetsplatser.

Kläder med inbyggda elektroder som mäter puls, svettutsöndring och muskelspänning. Låter det som science fiction? Enligt Jörgen Eklund och Kaj Lindecrantz, professorer på KTH i Stockholm, finns en del av tekniken redan i bruk. Ett komplett system för helkroppsbiomekanik kan finnas på marknaden om tio år.

– Teknikutvecklingen går snabbt, säger han.

Jörgen Eklund har länge forskat om ergonomi och arbetsmiljö. En viktig uppgift för forskarna är att ta reda på varför belastningsskador uppkommer och hur de kan förebyggas.

Det har länge funnits metoder för att mäta muskelaktivitet och belastning, men det har ofta varit dyra tidskrävande och svåra mätningar. Även observationer är ofta kostsamma och kräver att ergonomer finns på plats och iakttar hur arbetet går till.

Med smarta kläder ska mätning och insamling av data kunna ske mycket enklare, snabbare och på sikt även billigare. De smarta textilierna har funnits ett tag, och använts i idrottssammanhang för att mäta bland annat muskelspänning och hjärtfrekvens. Tekniken är redan delvis utvecklad – men användningen i arbetsmiljöarbetet nytt.

– Vi kan studera risken för belastningsskador, men även den psykosociala arbetsmiljön. Även stress är ju mätbart, säger Jörgen Eklund.

När man pratar om belastningsskador tänker man oftast på tunga lyft. Men även de som har skrivbordsjobb är utsatta. Att sitta framför en dator innebär ofta repetitiva rörelser och man riskerar att få musarm, gamnacke och ryggont.

När man får svart på vitt vilka moment i arbetet som skapar stress och felaktig belastning kan man ändra arbetsmiljön till det bättre.

– Både arbetsgivare, företagshälsovård och andra bör ha stort intresse för den nya tekniken, säger Jörgen Eklund.