Snabba åtgärder krävs efter tung kritik mot socialsekreterarnas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket kommer idag med omfattande kritik mot socialsekreterarnas arbetsmiljö. Det handlar om för hög arbetsbelastning, obalans mellan krav och resurser och för liten beredskap för hotfulla och våldsamma situationer. – Det här visar situationens allvar. Nu krävs omedelbara åtgärder, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Arbetsmiljöverket genomför en nationell granskning av socialsekreterarnas arbetsmiljö. Hälften av Sveriges socialkontor ska granskas och hittills har omkring 80 socialkontor inspekterats. Resultatet så här långt beskrivs i ett pressmeddelande idag där obalansen mellan krav och resurser pekas ut som allvarlig. Bristerna radas upp:

Den alltför tunga arbetsbelastningen leder till höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning. Beredskapen för hotfulla och våldsamma situationen är för liten. Nyutexaminerade socialsekreterare får ofta komplexa ärenden utan adekvat förberedelse.

– Det är en mycket allvarlig kritik som Arbetsmiljöverket för fram. Den bekräftar på punkt efter punkt vår bild och de krav på förbättringar som vi har framfört i flera års tid. Nu finns det inga ursäkter längre. Kommunerna måste ta sitt ansvar som arbetsgivare och avsätta de resurser som krävs för en bättre arbetsmiljö, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Arbetsmiljöverket pekar bland annat på att riskerna för hot och våld måste tas på större allvar.

– Det är helt oacceptabelt att det finns brister i det förebyggande arbetet mot hot och våld. De måste åtgärdas omedelbart, säger Heike Erkers.

Enligt Arbetsmiljöverket behöver arbetsgivarna också stärka mentorskapet för nyutexaminerade socialsekreterare och öka tillgången till cheferna.

– Det krävs åtgärder på både kort och lång sikt för en bättre arbetsmiljö. En del kommuner har påbörjat det arbetet men det går alldeles för långsamt. Det handlar bland annat om att inrätta tjänster som specialistsocionomer som kan vara mentorer för yngre kolleger, att införa administrativt stöd och att nyanställda får en ordnad introduktion, säger Heike Erkers.

Alla kommuner måste också ha en genomtänkt lönestrategi, som leder till att erfarna socialsekreterare stannar kvar. 

– Socialsekreterarna är felavlönade. Lönerna motsvarar på inget sätt det kvalificerade arbete de utför. Kunskap och erfarenhet måste premieras på ett helt annat sätt än nu. Socialsekreterare med  25 års erfarenhet i yrket har idag i genomsnitt knappt 8 000 kronor mer i månaden än en nyutexaminerad. Det är helt orimligt, säger Heike Erkers.