Snabba åtgärder krävs för ökad säkerhet på HVB-hemmen

Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att göra tätare inspektioner på HVB-hemmen och ensamarbete bör förbjudas. –Boendena måste vara en trygg miljö för både personal och boende, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

En god och trygg arbetsmiljö är grunden för en bra och effektiv verksamhet. Antalet HVB-hem har ökat snabbt det senaste halvåret och det är uppenbart att det ibland finns brister i arbetsmiljön.

– Det är allvarligt. Alla som arbetar på HVB-hem ska veta hur man förebygger att hot och våld uppstår och vad som gäller om det väl händer. Det är också mycket viktigt att personalen har relevant utbildning för den målgrupp man arbetar med, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR var starkt kritiskt i sitt remissvar till Socialstyrelsen om förslaget att avskaffa kravet på högre utbildning för föreståndaren för HVB-hem, den enda personalkategori där det funnits specificerade utbildningskrav. Trots detta genomfördes förändringen vid årsskiftet.

– Att sänka kraven är helt fel väg att gå. Det måste finnas en lägsta utbildningsnivå för föreståndare. Alla i personalen måste ha relevant utbildning och få en ordentlig introduktion. Det krävs både för att kunna ge en god vård och omvårdnad och även för att kunna göra riskanalyser, som ligger till grund för vilken bemanning och kompetens boendet behöver, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR motsätter sig också starkt SKL:s förslag om sänkta behörighetskrav i socialtjänsten för dem som arbetar med myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård.

– Det är raka motsatsen till vad som nu behövs, säger Heike Erkers.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att förebygga, planera och följa upp arbetet för en god arbetsmiljö. Akademikerförbundet SSR arbetar mycket med att utbilda förtroendevalda i arbetsmiljöarbete och informera medlemmar och arbetsgivare om hur de kan bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Akademikerförbundet SSR driver också konkreta krav som gäller HVB-hemmen:

* Ensamarbete ska inte förekomma.

* Föreståndaren ska ha relevant högskoleutbildning.

* Personalen ska ha relevant utbildning för den målgrupp man arbetar med.

* Riskanalyser måste ständigt göras utifrån målgruppen och de personer som bor på boendet för tillfället.

* I introduktion till arbetet på HVB-hem måste det ingå hur man förebygger hot och våldssituationer och hur man agerar om en sådan situation uppstår.

* Även timvikarier måste få introduktion.

* Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att genomföra fler inspektioner av HVB-hem.