Snabbspår för nyanlända

Snabbspår för nyanlända ska hjälpa fler att etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Förbundet är en av flera parter som vill medverka i regeringens satsning.

Regeringen har inlett samtal med arbetsmarknadens parter med syfte att förbättra etableringsmöjligheterna för nyanlända. Målet med snabbspåret är att de med utbildning eller yrkeserfarenhet ska erbjudas arbete, praktik eller subventionerad anställning inom områden och branscher där det råder brist på kvalificerad arbetskraft, skriver Arbetsmarknadsdepartementet i ett pressmeddelande.

Akademikerförbundet SSR är en av de parter som uttryckt intresse för att vara med och arrangera snabbspår. Dessutom deltar bland annat SKL, Kommunal, Almega, Vårdförbundet och SEKO. Nya samtal väntas hållas i september 2015 och de första snabbspåren beräknas kunna vara i drift 2016.

Från Teknikföretagen riktas dock kritik mot regeringen för att den lägger för mycket ansvar för etableringen på arbetsmarknadens parter, rapporterar Sveriges Radio. Teknikföretagen tycker att det måste vara tydligt att ansvaret för integrationen vilar på staten.