Snabbspår via parterna rätt väg för nyanlända

Vi välkomnar regeringens förslag om trepartssamtal för att skapa snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända och är självklart beredda att bidra, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

​Under de närmaste tio åren kommer det att behövas mer än en halv miljon akademiker i offentligt finansierad verksamhet och det är ett behov som inte kan täckas utan akademiker utifrån. Därför är det en stor fördel för oss som land att det varje år kommer runt 15 000 – 20 000 akademiker som får asyl. De medför värdefulla kompetenser och har utbildningar för inte minst bristyrken.

Hittills har matchningen på arbetsmarknaden fungerat alldeles för dåligt. Vi behöver bättre ta tillvara den kompetens som finns till rätt jobb.

- Vi välkomnar därför regeringens initiativ att hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända. Vi parter har mycket att tillföra och vi är för vår del redo att ta det ansvaret, säger Heike Erkers.

Partslösningar kan bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden och det är viktigt att understryka att det inte bara handlar om en snabb etablering, utan också generellt om att fler måste få matchning mot jobb som motsvarar deras utbildning och erfarenheter. Där spelar bättre system för validering en viktig roll.

- Vi för redan samtal med företrädare för både privat och offentlig sektor som syftar till finna bra strategier för att rätt person ska komma på rätt jobb, inte minst akademiker. Det är en viktig pusselbit för att klara den framtida kompetensförsörjningen, säger förhandlingschef Markus Furuberg.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR 0706-22 39 78
Cecilia Axelsson, pressekreterare 070-690 44 23

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 65 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.