Snart kommer direktiven – vad tycker du?

Vad borde det stå i direktiven till utredningen om ett nytt anslagssystem för högre utbildning och forskning? Det diskuteras vid ett seminarium i nästa vecka.

Regeringen har aviserat att det kommer en utredning som ska se över hur resurserna fördelas till högskolor och universitet i Sverige. Hur skulle en ny konstruktion kunna se ut? Vilka är de största bristerna i det befintliga anslagssystemet? 

Resursfördelningen är inte en akademisk fråga. Tillsammans med SULF kommer vi att diskutera och driva på för hur vi tycker att direktiven till den nya utredningen borde se ut. Och vi tar gärna hjälp av dig! Vid ett seminarium i Stockholm den 21/2 kan du vara med och skissa på framtiden. I samband med anmälan till seminariet bjuder vi in dig som deltagare att identifiera den mest påtagliga bristen i det nuvarande systemet. Ditt svar används sedan som underlag för den inledande probleminventeringen.

Du som inte har möjlighet att komma på seminariet kommer att kunna se det i efterhand här på vår webbsida.