Social arbetsmiljö regleras

Det behövs en föreskrift för att få arbetsgivare att ta större ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, tycker Arbetsmiljöverket. Därför har de tagit fram ett förslag på en sådan. Redan i höst kan de nya reglerna börja gälla.

Trots att psykiska symptom i dag ligger bakom de flesta sjukskrivningar saknas en föreskrift för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och det vill Arbetsmiljöverket nu ändra på. De föreskrifter som hittills tagits fram har handlat om den fysiska arbetsmiljön.

– Vi har blivit lite häcklade för att vi pratar om trivsel och god hälsa men det är ju oerhört viktiga saker. Mår medarbetarna bra och trivs så är det också ett bra tecken på att du lyckats i ditt värdearbete och har en god arbetsmiljö, säger Torsten Heinberg, handläggare på Arbetsmiljöverket, i en intervju i årets första nummer av Chefstidningen.

Enligt förslaget ska arbetsgivaren bland annat se till att arbetstagaren inte har en ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstiden är just arbetstid så att de anställda inte känner sig tvungna att vara nåbara utanför jobbet. Föreskriften tar också upp konflikthantering, kränkande behandling och vikten av att arbetsgivaren samarbetar med arbetstagarna för en bättre arbetsmiljö.

Om föreskriften antas kan de nya reglerna börjar gälla redan i höst. Beslut om detta kommer att fattas under våren.