Sociala kontrakt i P1-morgon

Hur fungerar de så kallade sociala kontrakten? I tisdagens P1-morgon diskuterar ordförande Heike Erkers hur de kommunala kontraktens kan förbättras – och bli fler.

Det har på senare tid pratats mycket om att införa statsstödda bostäder till svaga hushåll, så kallad social housing. Men få vet hur modellen med sociala kontrakt fungerar. De kommunala kontrakten är ett verktyg som kommunerna kan använda för att hjälpa utsatta att komma in på bostadsmarknaden. Kommunen står som garant för hyran ger stöd till boende. 

Att ha socialtjänsten som hyresvärd blir allt vanligare, enligt siffror från Boverket. Men det är i dag för få lägenheter med sociala kontrakt, anser Heike Erkers. Hon medverkar tillsammans med Sabos Kurt Eliasson i tisdagens P1-morgon