Socialarbetare i Norden: Myndigheterna måste ta sitt ansvar för människor på flykt!

Den andra oktober antog Nordiska socionomförbunds samarbetskommitté (NSSK) detta uttalande vid sitt möte i Mariehamn.

Världen står inför en av de största humanitära katastroferna sedan andra världskriget, vilket kräver akuta åtgärder och insatser som leder till goda resultat på längre sikt.

Socialarbetare i alla de nordiska länderna slår fast att män, kvinnor och barn som kommer till våra länder som flyktingar skall garanteras en behandling som respekterar deras grundläggande mänskliga rättigheter. Det är särskilt i sådana här kritiska situationer som vi som samhälle måste följa förpliktelserna i de internationella konventioner som beskyddar flyktingar och den enskilda människan. Det är i en situation som denna som vår respekt för grundläggande rättigheter prövas.

Vi socialarbetare har en särskild etisk skyldighet, och vi har kompetens, som är avgörande för människor, som kommer till Norden för att söka skydd från förföljerser och krig. Socialarbetare har en omfattande kunskap om människor i kris och stora livsomställningar som vi bidra med överallt där det finns behov för det.

I alla våra länder gör enskilda personer och civilsamhällets organisationer en jätteinsats för att hjälpa de familjer och barn som nu kommer och de är i hög grad med i att lösa de problem som flyktingkrisen ställer oss alla inför. Socialarbetare välkomnar denna enorma insats och vi vill självklart koppla vårt arbete till det imponerande jobb som skapas i civilsamhället.

Samtidigt vill vi understryka, att de offentliga myndigheterna har det primära ansvaret för de insatser som behöver göras och vi uppmanar starkt att de lever upp till det. De nordiska socialarbetarna slår fast, att alla flyktingar och asylsökande har rätt till en god omsorg, individuell bedömning och behandling. Ett stort antal flyktingar är barn och unga, många kommer utan utan vårdnadshavare. De behöver speciell uppmärksamhet. En god och trygg barndom är både en rätt barn har och en plikt staten har enligt FN:s barnkonvention.

Myndigheterna har ansvaret för ett gott mottagande och för att tillföra de resurser som behövs för att realisera det.

Antaget av:

Nordiska socionomers samarbetskommitté (NSSK)

Fellesorganisationen (FO), Norge

Akademikerförbundet SSR, Sverige

Félagsráðgjafafélag Íslands, Island

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen TALENTIA rf, Finland

Dansk Socialrådgiverforening, Danmark

HK/Kommunal, Danmark

Sosialráðgevarafelag Føroya, Färöarna