Socialchef nominerad till Årets offentliga chef

Imorgon delas priset Årets offentliga chef ut till den chef inom den offentliga sektorn som bäst lyckas motivera, engagera och inspirera medarbetare och andra ledare. Socialchefen Anna Borgius i Svedala kommun är en av de nominerade.

Anna Borgius har arbetat som socialchef i Svedala kommun sedan 2011. Hon beskriver det gångna året som tufft, med stora ekonomiska utmaningar och ökad arbetsbelastning – men också med stimulerande förändringsarbete.  

Juryns nominering lyder: ”Annas drivkraft finns i att se verksamheten växa i mot- och medgång och där ledarskapet handlar om att skapa relationer. Enligt hennes medarbetare är hon en närvarande chef som lyfter sin personal och ger dem ett stort stöd. 2015 har varit ett tufft år, men trots det har hon lyckats vända verksamheten och lyckas behålla kvaliteten trots begränsade resurser. Anna är en modig ledare med ett bra bemötande och en god människosyn. Hon stärker samarbeten och är en tydlig förebild.”

Hur känns det att ha blivit nominerad?

– Det är naturligtvis väldigt roligt.  Men jag tycker framför allt att det är en nominering för hela Vård och omsorg. Jag tycker att vi har gjort ett fantastiskt arbete 2015 och att det är hela verksamhetens förtjänst.

Vad har varit de största utmaningarna under året?

– Vi hade ekonomiska utmaningar. Vi gick in i ett år med stort underskott som vi visste att vi behövde vända. Vi gick också in i ett år där vi hade stor personalomsättning inom individ- och familjeomsorg. Samtidigt så gjorde vi en översyn av vår LSS-verksamhet som visade att det krävdes ett förändringsarbete. Men också naturligtvis mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, som har påverkat 2015 väldigt mycket.

Hur har ni hanterat de här utmaningarna?

– Vi har samtalat mycket om hur vi kan bibehålla kvaliteten trots att vi har begränsade resurser. Till exempel om vad det är för slags kvalitet som inte kostar. Bemötande inom alla våra verksamheter är förknippat med trygghet. Och jag kan se på våra brukarundersökningar att vi lyckas med det.

– Samsynen är också viktig. Att alla vet vilka utmaningarna är tror jag är en anledning till att vi lyckats under 2015 som har varit ett svårt år för många socialtjänster. Vi har haft väldigt duktiga chefer och medarbetare i organisationen och jag känner att det här har varit väl förankrat. För mig har det varit stimulerande men också fantastiskt att se att man kan jobba mot ett gemensamt mål.

– Vi gjorde en resursmätning inom LSS-en. Ursprunget var att vi hade stora underskott inom verksamheten. När vi gjort resursmätningen så visade det sig att ekonomin bara var en del och att det också var en kvalitetsfråga. Så samtidigt som vi påbörjade arbetet med att göra besparingar startade vi också ett arbete med att höja kvaliteten. Vi satte en boll i rullning där. Det var en positiv erfarenhet, att något som börjar med fokus på ekonomi ledde till ett arbete som ska leda till att det ska bli bättre för våra brukare.

Och hur har det gått med personalomsättningen?

– Det var en väldigt tuff arbetssituation inom individ- och familjeomsorg, men vi har haft konsulter inne och faktiskt lyckats vända situationen. Idag kommer medarbetare som slutat tillbaka och vi har en stabil arbetsgrupp. Nyckeln är ett gott ledarskap. Men också att vi skapade en handlingsplan som vi hållit fast vid även fast vi visste att den inte skulle ge någon snabb effekt. 

Vad är kvalitet för dig?

– När medarbetare, brukare och anhöriga är nöjda. Det är kvalitet.

Sist men inte minst, vad tycker du är den viktigaste egenskapen som chef?

– Jag kan nog inte bara säga en egenskap. Det är viktigt att vara en god förebild. Man måste vara målorienterad och våga tänka nytt. Och man måste tycka om att ta ansvar. 

Uppdatering: 

Utmärkelsen Årets offentliga chef gick till Catrin Ditz i Uppsala kommun.