Socialchefer villrådiga inför IS-krigare

Många socialchefer upplever att de varken har verktyg eller kunskap för att förebygga våldsbejakande islamism bland ungdomar. Det visar en granskning som Sveriges Radios program Kaliber har gjort.

– Jag kan inte säga annat än att frågan är ganska ny för oss och vi får försöka fånga upp den med den samverkan vi har i dag i till exempel Brottsförebyggande rådet, säger Karl Gudmundsson, socialdirektör i Norrköpings kommun.

Han understryker vikten av samverkan och att våldsbejakande islamism bland ungdomar inte bara är en fråga för socialtjänsten utan även för bland andra polisen, vården och skolan. 

Att han, och många andra socialchefer, upplever att de inte har tillräcklig kunskap i ämnet är inte så konstigt anser Karl Gudmundsson:

– Vi kommer att få kunskap kring det här om det blir en fråga som blir mer och mer aktuell. Men vi blundar inte för det. Problembilden förändras och det är inte alltid vi är beredda i förväg. Det finns en nationell samordnare som jobbar med de här frågorna. Det är ett stöd för oss också.

I Kalibers granskning svarade sammanlagt 132 av landets socialchefer och av dem är det 70 procent som anser att de inte har verktyg att förebygga våldsbejakande islamism bland ungdomar. Endast åtta procent anser sig ha det.

På frågan om det i området finns tillräcklig kunskap om ungdomar som radikaliseras och ansluter sig till terrorgrupper var det endast sex av de 132 socialcheferna som svarade ja.

Mona Sahlin som är den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Hon säger till Kaliber att det är en stor brist:

– Om det är så tycker jag inte att det är bra, därför är en av mina stora uppgifter att se till att alla kommuner skaffar sig en strategi och utser inte bara personer, utan också hur samarbetet i en kommun mellan till exempel polis, skola, socialförvaltning, civilsamhälle ska se ut.