Socialsekreterarnas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket genomför inspektioner om socialsekreterarnas arbetsmiljö. Förutom inspektionerna genomförs nu en webbaserad undersökning om arbetsmiljön. Akademikerförbundet SSR uppmanar våra medlemmar att besvara enkäten!

Med anledning av Arbetsmiljöverkets omfattande inspektioner av socialsekreterarnas arbetssituation har centrala parter träffat Arbetsmiljöverket för bistå dem med våra erfarenheter.  Förutom inspektionerna kommer undersökningsföretaget Stelacon AB genomföra en större webbaserad enkätundersökning bland socialsekreterare i de flesta av landets kommuner. Berörda socialsekreterare kommer få mail med rubriken" Hur är din arbetsmiljö?"

Akademikerförbundet SSR vill uppmana våra medlemmar och chefsmedlemmar att ta sig tid att besvara enkäten så Arbetsmiljöverket får en hög svarsfrekvens.

Eventuella frågor om studien kan ställas till Annette Nylund, Arbetsmiljöverket, projektledare, e-post: annette.nylund@av.se eller till undersökningsföretaget Stelacon AB som medverkar i arbetet, Jan Nilsson insamlingsledare, e-post: jan.nilsson@stelacon.se.