Socialstyrelsen fördelar regeringens miljard till barn- och ungdomsvården

Socialstyrelsen ska ta fram konkreta förslag på hur regeringens årliga tillskott till landets barn- och ungdomsvård ska fördelas och användas. Senast i mars ska förslaget presenteras för ministern.

I höstas presenterade regeringen en miljardsatsning på barn- och ungdomsvården. Kommunerna ska få ett årligt tillskott på 250 miljoner kronor mellan 2016 och 2019 för att bland annat stärka bemanningen.

Nu tar regeringen de första stegen för att fördela pengarna till kommunerna. Socialstyrelsen har i dag fått i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på hur bemanningen ska stärkas. Mest prioriterat är att rekrytera handläggare, men även arbetsledande och administrativt stödjande personal kan komma ifråga.

Socialstyrelsen ska också fördela pengar till kommunerna för utbildnings- och kompetensutveckling. Den primära målgruppen är socialsekreterare samt deras chefer och arbetsledare. Även stöd och handledning för oerfarna handläggare och behandlade personal ska ingå.

– Jag är väldigt glad att vi redan i januari kan ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en konkret modell för hur man kan genomföra satsningen på ett effektivt sätt. De ska redovisa ett förslag på hur detta kan genomföras och följas upp till oss i mars. Förutsatt att det är bra sjösätts det, säger Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Hon hoppas att pengarna kommer att ge den sociala barn- och ungdomsvården en välbehövlig förstärkning.

– De kan ge en bättre arbetssituation, ökad rättssäkerhet och kanske lite andhämtning för att göra strukturförändringar, säger hon.

Akademikern har tidigare skrivit om att 250 miljoner kronor fördelat på 290 kommuner innebär drygt 800 000 per kommun och år. Frågan är hur långt de pengarna räcker?

Åsa Regnér menar att det inte säkert att alla kommuner behöver stöd när det gäller både bemanning och kompetensutveckling och understryker att det är ett kommunalt ansvar att få verksamheten att fungera. Hon påminner också om att detta är en av flera satsningar på kommunerna och socialtjänsten.

– Jag vill gärna bidra med att skapa en positiv stämning runt de här satsningarna så att man ser de samlade medlen som en möjlighet att ta tag i de frågor som finns att lösa, säger Åsa Regnér.

I uppdraget till Socialstyrelsen lyfter regeringen särskilt fram att socialtjänsten har möjlighet att använda pengarna för att höja kompetensen i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Finns det en risk att man använder pengarna för att klara av flyktingmottagandet och att man inte kommer åt den situation som redan tidigare var mycket ansträngd?

– Det kan skapas en spänning mellan den sociala barn- och ungdomsvårdens grunduppdrag och flyktingmottagandet. En sådan spänning måste undvikas för det är utsatta barn det handlar om. Jag utgår från att den sociala barn- och ungdomsvården kommer att få del av de åtta miljarder som kommunerna får för att klara av flyktingmottagandet. Förra veckan gav vi Socialstyrelsen i uppdrag att göra en bedömning av hur man klarar dessa båda uppdrag. Vid mina besök i socialtjänster har jag förstått att man är bra på att hålla isär dem, men självklart är det en stor press på socialtjänsten, säger Åsa Regnér.

Socialstyrelsen ska rapportera till regeringen hur satsningen har gått senast den 30 juni 2017.