Socialtjänstens kris i Västerbotten måste vändas

Nio av tio socialsekreterare i Västerbotten har så hög arbetsbelastning att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Arbetssituationen leder till ökad stress, sömnsvårigheter och sjukskrivningar. Det visar en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR.

Novus har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR gjort en rikstäckande undersökning med över 3 100 intervjuer med socialsekreterare i hela landet. I Västerbotten har 101 intervjuer genomförts.

– Resultatet är oroande. Krisen i socialtjänsten är djupgående och nu måste den vändas. Det handlar om samhällets yttersta skyddsnät, som inte får svikta. Stödet till utsatta barn och ungdomar måste säkras, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.  

Undersökningen visar att arbetssituationen i Västerbotten på flera punkter är ännu tuffare än i landet som helhet:

  •   55 procent av socialsekreterarna uppger att man inte klarar att hålla kvalitet och rättssäkerhet i arbetet (48 procent på riksnivå)
  •  81 procent svarar att arbetsbelastningen har ökat det senaste året (70 procent)
  •  Andelen socialsekreterare som uppger att arbetsbelastningen är så hög att de inte hinner med eller knappt hinner med sina arbetsuppgifter är 89 procent (83 procent)

Den höga arbetsbelastningen är det största problemet enligt undersökningen.  Följden blir ökad stress och svårigheter att göra ett bra jobb. Många väljer också att söka sig till andra jobb. Nästan sex av tio socialsekreterare i Västerbotten uppger att personalomsättningen är hög och en lika stor andel svarar att det är svårt att få erfaren personal.

– Det här är en yrkeskår som är ytterst lojal mot sitt uppdrag. Arbetsgivarna har länge dragit fördel av det genom att underlåta att satsa på förbättringar av arbetsvillkoren. Nu ser vi resultatet i form av personalflykt, eftersom många inte orkar jobba kvar, säger Heike Erkers.

Det finns inte heller några tecken på att personalflykten kommer att avta. 62 procent av socialsekreterarna i Västerbotten har övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten. Det absolut viktigaste för att de ska stanna kvar är högre lön (86 procent) och bättre arbetsvillkor (60 procent).

– Det är ett tydligt besked till kommunerna. Socialsekreterarna måste bli fler och få administrativ avlastning. Och löneläget måste på ett helt annat sätt än idag motsvara det komplexa och ansvarsfulla arbetet. Det är orimligt att erfarna socialsekreterare med många år i yrket bara får några tusenlappar mer än nyutexaminerade, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR drar nu igång en kampanj i hela landet på temat Knäck ohälsan.

– Ingen ska behöva bli sjuk av jobbet. Arbetsmiljön i socialtjänsten är alarmerande dålig. Läget är så allvarligt att det här är en fråga för kommunledningarna, säger Heike Erkers.

 Fakta om undersökningen

Totalt omfattar undersökningen 3 165 intervjuer med socialsekreterare, . Intervjuerna genomfördes mellan 19 februari och 23 mars 2016. Svarsprocent 50 procent. I Västerbotten har 101 intervjuer genomförts.

Akademikerförbundet SSR organiserar sju av tio socialsekreterare.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, 070-622 39 78 
Cecilia Axelsson, presschef, 070-690 44 23