Socialtjänstens kris kostar miljarder

Katarina Lundahl och Heike Erkers.

Arbetsbelastningen och låga löner har gjort att de anställda inom socialtjänsten flyr. Svårigheten att rekrytera har kostat kommunerna 2,5 miljarder kronor de senaste två åren. Genomtänkta och långsiktiga lönesatsningar är något som alla kommuner måste satsa på nu.

"De senaste åren har personalkarusellen i socialtjänsten snurrat i en ond spiral. Dålig arbetsmiljö och låga löner har lett till att många slutat, och till tyngre arbetsbörda för de som stannat. Den höga personalomsättningen har kostat socialtjänsten minst 2,5 miljarder kronor på två år – och då är inte kostnader för inhyrd personal inräknad. Nu krävs kraftfulla insatser för att komma tillrätta med problemen,"  skriver förbundets ordförande Heike Erkers och chefskonom Katarina Lundahl i en debattartikel idag i Dagens Samhälle. 

"En viktig orsak utöver den höga arbetsbelastningen till att personalen flytt från socialtjänsten är lönerna. Socionomer har idag större möjligheter än tidigare att välja arbetsgivare och få bättre betalt. Den hårdnande konkurrensen har drivit upp lönerna framför allt för yngre och rörliga socialsekreterare, men lönerna för mer erfaren personal har inte hängt med. En socialsekreterare får endast några tusenlappar mer i månaden som tack för decennier av erfarenhet. 

Rätt utformade kan strukturella lönesatsningar bromsa den pågående personalkarusellen och minska behovet av bemanningspersonal. Det är ett viktigt faktum i avtalsrörelsen 2017, som nu drar igång."