Socialtjänstpodden träffar organisationen Maskrosbarn

Hur kan socialtjänsten bli bättre på att möta barn och göra dem delaktiga i utredningar, beslut och insatser som rör dem? I årets första avsnitt av socialtjänstpodden träffar Josefine Johansson Lisa Dahlgren som är ansvarig barnombud på organisationen Maskrosbarn.

Vi vet att socialtjänsten är i kris, att landets enheter för barn och unga har svårt att rekrytera och att många nya socionomer får ansvar för väldigt svåra utredningar utan tillräckligt med stöd från erfarna kollegor och chefer. Det är lätt att tänka att det är övermäktigt att jobba med barns delaktighet när kollegorna är för få och resurserna för små.

Men det finns andra sätt att tänka. Det Lisa Dahlgren lyfter fram som det viktigaste för socialtjänsten att förändra för att bli bättre på att möta barn är inga omfattande, dyra reformer – utan handlingar som kan tyckas små men gör stor skillnad.

– Informera på ett sätt så att barn och unga förstår under hela processen av kontakten med den unge. Vem får veta vad jag berättar? Vilket stöd finns för mig och för min förälder? Många vuxna är rädda för att lova för mycket eller för att oroa barnet med information, men att inte veta oroar mer, säger hon.

– De flesta barn vill ha en socialsekreterare som är snäll. Någon som är ärlig, informerar och som gör det lilla extra för mig, som att skicka sms för att fråga hur matchen gick eller som ställer in blommor i samtalsrummet innan mötet. Små handlingar som visar barnet att socialsekreteraren bryr sig och på så sätt bygger relation.

Glöm aldrig hur svårt det är för den unge att våga lita på professionella vuxna och berätta hur hen har det. "Ge inte upp om jag inte pratar första gången, fortsätt försöka", är ett medskick från Maskrosbarns unga till landets socialsekreterare.

Många barn vet inte vad socialtjänsten är eller vad den gör. Den bild som finns är att socialtjänsten tar barn från deras föräldrar och skickar dem långt bort. Skolbarn får information om brandkåren och polisen. Varför berättar inte socialtjänsten om sig själv på skolor eller bjuder in till studiebesök? Lisa beskriver hur bristen på information blir skrämmande och gör att barn hänvisas till andra för att söka hjälp.

Det Maskrosbarn föreläser om är saker som de upplever att de flesta socialsekreterare vet och vill göra. Men vi behöver bli påminda av dem vi jobbar för. Och att påminnelsen kommer från just barn och unga, menar Lisa, gör att socialtjänsten agerar för att förändras.