Socialutskottet vill snabba på legitimationskrav för kuratorer

Socialutskottet vill snabba på arbetet med att ta fram ett förslag om att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Ett enigt utskott föreslår att regeringen i 2016 års budgetproposition meddelar att förslag kommer att presenteras så snart som möjligt.

Kuratorer inom hälso- och sjukvården har en självständig yrkesroll med direkt patientkontakt och ett tydligt patientansvar, konstaterar Socialutskottet i ett pressmeddelande. Att kunna känna sig säker på kuratorns lämplighet och kompetens är rättighet som patient.  

Det är inte första gången som frågan om legitimation för kuratorer utretts. Socialstyrelsen har tidigare gjort bedömningen att det finns ett behov av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården och föreslår att en sådan införs. 

Regeringen håller på att ta fram ett förslag om legitimation, men meddelade tidigare i år att något förslag på yrkeslegitimation inte skulle hinna tas fram innan det nya yrkeskvalifikationsdirektivet införs i januari 2016. Under ledning av Akademikerförbundet SSR har kuratorer över hela landet hållit manifestationer i syfte att lyfta frågan om legitimation innan beslutet flyttas upp till EU-nivå. 

Socialutskottet anser att regeringens arbete med frågan borde kunna gå snabbare. Därför föreslår Socialutskottet att riksdagen uppmanar regeringen att i budgetpropositionen för 2016 avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Där ska regeringen också ge besked om när tidigast kravet på legitimation kan börja gälla.

Frågan kommer att debatteras och beslut fattas på onsdag den 3 juni.