Socionom dömd idag till livstid för mord

Socionomen Johanna Möller dömdes idag till livstids fängelse för mord och anstiftan till mord. Fallet väcker frågor.

Tills för ett par år sedan arbetade hon i socialtjänsten i Eskilstuna utan att några allvarliga anmärkningar riktades mot henne. Brotten har begåtts under de senaste åren då hon drivit ett företag med flyktingboenden.

Fallet väcker en rad frågor.

I nästa nummer, nr 6, söker vi svar på:
Räcker gymnasiebetyg och högskoleprov som urvalsinstrument vid intagning till socionomutbildningarna? Bör dessa urvalsinstrument kompletteras med tester och intervjuer? Går det att förhindra att personer som är olämpliga för socialt arbete får socionomexamen? Hur hanterar utbildningarna personer som under utbildningens gång visar sig inte vara lämpade för socialt arbete? Vad gör socialtjänsten ute i kommunerna när en socionom är olämplig för sitt jobb?