Socionom? Passa på att bli auktoriserad utan kostnad

Den 30 juni är sista dagen att skicka in intresseanmälan för att få del av avgiftsbefrielsen. Efter anmälan har du tid året ut att skicka in en komplett ansökan. Det här gäller alla socionomer!

Som ett sätt att stärka socionomers yrkesroll och det sociala arbetet har Akademikerförbundet SSR:s förbundsstyrelse beslutat att alla socionomer ska kunna ansöka om auktorisation kostnadsfritt under en begränsad period.

Är du intresserad av att delta behöver du bara skicka din intresseanmälan till info@socionomauktorisation.se senast den 30 juni 2016.

Du har sedan till den 31 december 2016 på dig att skicka in en komplett ansökan.  Har du frågor kring kampanjen kan du mejla dem till samma adress, info@socionomauktorisation.se

Efter att du anmält intresse att delta i kampanjen hittar du alla detaljer liksom kompletta ansökningshandlingar på auktorisationsnämndens webbplats www.socionomauktorisation.se