Socionomdagarna 2017: Dags att anmäla sig till Socionomens debatt!

Årets debatt kommer att handla om hot och våld mot tjänsteman, Stockholmsmässan den 19 oktober kl. 09.00-10.00.

Hoten och våldet mot socialtjänsten har ökat. Hot och våld mot tjänsteman är ett hot mot hela civilsamhället. Forskning, media och drabbade vittnar om att problemet accelererar och påverkar tillgänglighet, öppenhet och i slutändan demokratin.

Hur kan vi förhindra angrepp i arbetet? Här är dina synpunkter viktiga. Hör av dig till lena.engelmark@akademssr.se med frågeställningar du vill att vi tar upp och var med i debatten den 19 oktober!

I panelen möter du Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete, Stockholms universitet, Anders Sjöberg, Polismyndigheten Region Bergslagen samt en representant från socialtjänsten som blivit hot- och våldsutsatt. Debattledare: Lena Engelmark.