Socionomdagarna drar igång

Socionomernas arbetsvillkor måste bli bättre. Men en förändring kan vara på gång, de goda exemplen blir allt fler. Det sade förbundets ordförande Heike Erkers när hon öppnade Socionomdagarna på Stockholmsmässan idag.

Det är rekordstor anslutning till Socionomdagarna i år. Upp mot 2 000 personer kommer att vara på plats, så det är mycket kompetens inom det sociala området som finns samlad, konstaterade Heike Erkers i sitt öppningstal.

– Tyvärr har ni inte alltid de bästa arbetsvillkoren och det är inte alltid som er kompetens och era erfarenheter tas tillvara. Men det känns som om det är förändring i luften. De goda exemplen blir allt fler. Arbetsgivare som kommer på att lönerna måste höjas, att nyanställda måste få en bra introduktion, att det administrativa stödet måste stärkas och att karriärvägar såsom tjänster som specialistsocionomer behöver inrättas.

– Det pågår också en välkommen omprövning av hur, framför allt, offentlig sektor styrs. Och regeringen har startat ett arbete med att ta fram alternativ till den styrning som vuxit fram i New Public Management anda. Att det måste bli slut på detaljreglering och kortsiktiga budgetrestriktioner och att det är dags att stärka professionerna och att ni får mandat och handlingsutrymme så att ni kan utföra arbetet på ett professionellt sätt.

– Det känns gott och förhoppningsfullt. Men även om vi har det varmt och ombonat här inne så vill jag ändå säga några ord om världen utanför.  En värld där vi nästan dagligen stöter på exempel på hat och främlingsfientlighet och där frustration och känsla av maktlöshet hos många grupper göder mörka krafter. Det är oroande och det väcker många tankar. Men det skapar också motstånd och motkrafter. Och det visar på värdet av just de perspektiv och de kunskaper ni bär på.  Det har kanske aldrig varit tydligare att vi behöver mer av medkänsla, helhetssyn, professionell empati och kunskap om hur social problematik uppstår och vilka konsekvenser det för med sig, sade Heike Erkers.