Socionomen föreläser om handledning på Psykoterapimässan 2016

Du möter Socionomens redaktör för psykoterapi, Pia Litzell Berg, tisdagen den 15 nov kl. 11.00-12.00 i sal 2D.

Handledning – ett område mellan psykoterapi och utbildning

För många inom socialt- och psykoterapeutiskt arbete är handledning önskad och efterfrågad. Ibland är den ett måste för den enskilde. Det kan till exempel vara obligatorisk handledning på arbetsplatsen eller handledning inom en utbildning.

Efter många år som handledare i olika sammanhang har jag erfarenhet av handledningar som är kreativa och meningsfulla och av handledningar där vi fastnat i negativa processer.

Under seminariet presenterar jag några olika utgångspunkter för förståelse av processer i handledning. Hör gärna av dig om du har frågor du vill att vi tar upp.

Här går du in och anmäler dig till seminariet:
http://www.psykoterapimassan.se/program/

Vi ses den 15 november!

Pia Litzell Berg
Socionom, leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi
Redaktör för Psykoterapi - teori och metod i Socionomen
pia.litzell.berg@gmail.com