Socionomen håller debatt på Socionomdagarna!

15/11 2016: Dags att anmäla sig till Tidskriften Socionomens debatt om det högaktuella ämnet: Socionomidentiteten.