Socionomens reportageteam i Ukraina

Just nu befinner sig Anders Hansson och Göran Engström i Maryinka. Här ligger gatorna öde.

Socionomens reportageteam Göran Engström och Anders Hansson rapporterar:

Konflikten i Ukraina har nu pågått i lite mer än två år. I takt med att Putin flyttat fokus till Syrien har dödläget längs gränsen mellan Ukraina och separatistkontrollerade Donetsk Republiken permanentats. Över en miljon människor har flytt inom landet undan strider och andra svårigheter. Mer än 60 procent av dem är pensionärer. De flesta har gett sig iväg till närliggande områden och byar något längre från artilleribeskjutningen.

– I flera av byarna längs gränsen där jag reste så sent som i februari fanns det i princip bara gamla människor kvar. Människor som levde under fruktansvärda omständigheter och svår fattigdom. Ofta med brist på vatten och mat. Jag och Göran Engström kommer att resa längs gränsen under en veckas tid och skildra de fattiga äldres situation och berätta om livet under artilleribeskjutning, hur de tvingats gömma sig i jordkällare undan bomberna inom ramen för den senaste europeiska konflikten, säger fotografen Anders Hansson.

Just nu befinner sig Göran Engström och Anders Hansson i Maryinka. Här ligger gatorna öde. En stor del av husen har skadats av granater och hälften av samhällets närmare 3000 invånare har lämnat sina hem för att undvika striderna som fortfarande pågår efter mörkrets inbrott.

I nästa nummer kan du läsa om vad som händer under reportageresan.