Socionomer: Socialstyrelsen behöver er erfarenhet i ny panel

Socialstyrelsen ska revidera de nationella riktlinjerna för barn med depression och ångest. Nu söker de erfarna socionomer som vill bidra till arbetet.

Socialstyrelsen reviderar nu de nationella riktlinjerna för depression och ångestsyndrom och söker erfarna socionomer som kan ingå i en konsensuspanel. Från förbundets sida ser vi det som en viktig möjlighet att lyfta fram vikten av psykosocialt arbete i en medicinsk kontext.

Riktlinjernas rekommendationer baseras i första hand på vetenskapliga underlag om effekten av olika åtgärder. I de fall vetenskapliga underlag saknas kan en panel av  kliniskt verksamma personer får ta ställning till nyttan av en åtgärd utifrån sin egen erfarenhet av för- och nackdelar med den specifika åtgärden. I de fall kan Socialstyrelsen basera en rekommendation på beprövad erfarenhet genom ett konsensusförfarande.

De personer som ska ingå i panelen bör ha kompetens inom patientutbildning/familjeutbildning för barn med depression eller ångest. "Personerna får gärna ha en bred kompetens och inblick i ångest- och affektiv sjukdom, dess fenomenologi och hur de relaterar till barns utveckling och livssituation".

Insatsen beräknas bli aktuell under december till januari och innebär att läsa cirka två sidor och sedan ta ställning till ett par påståenden i en webbenkät.

Intresserad? Maila Anna.Mattsson@socialstyrelsen.se och tala om vem du är och vad du har för bakgrund.