Socionomutbildning nödvändig i socialtjänsten!

Socionomens redaktion upprörs över förslaget att ta bort kravet på högskoleutbildad personal i den sociala barn- och ungdomsvården.

Vi har belyst vad detta kan få för konsekvenser (se t ex Soc 7/2015 och 8/2015). Nu när pressen är så stor på socialtjänsten runt om i landet är det extra viktigt att ha utbildad och kompetent personal som arbetar med svåra barnavårdsärenden. Om vi inte inser detta kommer vi åter igen att ha en vanvårdsutredning om ett par decennier. Vad har ni andra för uppfattning i frågan?