Socionomutbildningen allt mer populär

Allt fler vill bli socionomer, arbetsmiljöproblem och låga löner till trots. Där antalet sökande högskoleutbildningar som leder till yrkesutbildning minskar, ökar de sökande till socionomprogrammet, skriver Dagens Samhälle.

Över 7 100 personer har i höst sökt socionomprogrammet som förstahandsval. Av dem blev 1 750 antagna. Många är intresserade av att jobba inom socialtjänsten. Men för att behålla de nyutexaminerade behövs stora satsningar på arbetsmiljö och löner, anser Akademikerförbundet SSR. Och kanske framför allt inom området barn och unga.

– Att jobba med barn och unga är bland det svåraste inom socialt arbete, eftersom man ska bestämma vad som är bäst för barnet. Är det att vara kvar hos sin familj eller inte? En annan sida av att jobba med omhändertaganden av barn och unga är risken att bli uthängd i medier, eftersom det är ett väldigt känsligt område, säger professionsstrateg Josefine Johansson till Dagens Samhälle.

Enligt Universitetskanslerämbetet kommer efterfrågan på socionomer att öka med 35 procent fram till 2035.