Sök ekonomiskt stöd till arbetsmiljöutbildning

Vill ditt företag bredda och fördjupa sina kunskaper om förebyggande arbetsmiljöarbete? Nu kan din arbetsgivare söka ekonomiskt stöd till din arbetsmiljöutbildning.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK tar ett gemensamt krafttag och satsar 75 miljoner kronor på arbetsmiljöutbildningar under tre år. Målet är att fler chefer och skydds-/arbetsmiljöombud ska ges möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper om förebyggande arbetsmiljöarbete.

Stödet gäller:

  • Vidareutbildning av skyddsombud och arbetsmiljöombud
  • Arbetsmiljöutbildning, både grund- och vidareutbildning, för chefer
  • Utbildningar på högst tre kursdagar

Företag inom privat sektor som omfattas av TFA (trygghetsförsäkring vid arbetskada) kan ansöka om medel.

Stödet omfattar kursavgifter om maximalt 10 000 kronor per person för en tredagarsutbildning, 8 000 kronor för en tvådagarsutbildning och 5 000 kronor för en endagarsutbildning. Per företag är ersättningstaket 350 000 kronor per kalenderår. Stöd för en och samma anställd kan lämnas för högst sex dagar per kalenderår.

I de fall som utbildningar inte kan genomföras i närområdet kan ersättning för resor, kost och logi lämnas utifrån fastställda principer.

Utbildningen ska hållas av en ansluten utbildningsanordnare eller företagsintern utbildningsanordnare.

Läs mer om satsningen på AFA försäkrings hemsida.

Här skickar du in din ansökan.