Sökes: regionombud för uppdrag i Värmlands län

Vi söker ett regionombud för uppdrag i Värmlands län (20%).

Som regionombud är du en del av förbundets stöd till föreningar och lokala fackliga företrädare. Förutom att vara mentor till mindre erfarna fackliga kollegor handlar det om att hålla facklig basutbildning, skapa regionala träffar och skola in lokala företrädare i den lokala löneöversynsprocessen. Vi ser därför att du har erfarenhet av fackligt arbete, intresse av att dra igång föreningar, ett ikraftsättande och medlemsrekryterande förhållningssätt.

Att vara regionombud är ett förtroendeuppdrag vilket innebär tjänstledighet från ordinarie arbetsuppgifter. Förbundet står för ersättning för lönebortfall, ett månatligt arvode samt utbildning och handledning i uppdraget. Mandatperioden är tre år, uppdraget förutsätter körkort och tillgång till bil.

Är du intresserad eller känner någon som borde vara det, hör av dig till organisationssekreterare Mona Anderson, 070-617 44 80 eller mona.anderson@akademssr.se

Vi vill ha din intresseanmälan senast den 10 februari 2017.