Solidaritetsfonden ger bidrag till FN:s flyktingorgan

Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond har beslutat att skänka 50 000 kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR.

– Det går inte att blunda för den humanitära katastrof som utspelas framför våra ögon. Inte en enda människa till ska behöva dö på sin flykt från krig och förtryck. EU:s medlemsländer måste tillsammans ta sitt ansvar för situationen, säger Heike Erkers, förbundsordförande och ordförande i Solidaritetsfonden.

Minst 50 miljoner människor befinner sig idag på flykt i världen. En bråkdel av dem kommer till Europa och till Sverige kom omkring 80 000 människor förra året.

– Vi kan ta emot fler flyktingar och vi kan ta emot dem på ett bättre sätt. Fler kommuner måste dela på ansvaret, säger Heike Erkers.

Idag beräknas 18 miljoner människor i och kring Syrien vara i stort behov av hjälp. 3,9 miljoner människor har lämnat Syrien och 10 miljoner människor är på flykt inom landet.

– Situationen är katastrofal och det är vår skyldighet att försöka hjälpa dem som är på flykt undan krigets fasor, säger Heike Erkers.

Solidaritetsfonden inrättades 1991 efter ett beslut på Akademikerförbundet SSR:s kongress och finansieras av förbundets medlemmar. Fondens syfte är att stödja upprättande av fackliga rättigheter, bidra till demokratiutveckling samt att ge humanitärt stöd vid katastrofer av olika slag. 

Kontakt:

Heike Erkers, förbundsordförande 070-622 39 78

Maria Östberg Svanelind, internationell sekreterare 070-190 44 45