Solidaritetsfonden ger ytterligare stöd till jordbävningsdrabbade Nepal

Hjälpbehovet i Nepal är fortsatt mycket stort och det är angeläget att biståndet ges till hjälparbetare som är på plats.

Nepal drabbades under tisdagen av ytterligare jordskalv med flera dödsfall och tusentals skadade som följd. Behovet av hjälpinsatser på plats är mycket stort och Solidaritetsfonden beslutade under onsdagen om ytterligare stöd genom ett bidrag på 25 000 kronor till Läkare utan gränser som redan är på plats inne i Nepal.