Solidaritetsfonden stöttar kollegor runt om i världen

Genom ditt medlemskap är du redan med och bidrar med 1 krona per månad till Solidaritetsfonden.

Så här inför jul ber vi om en extra gåva till våra kollegor och systerorganisationer runt om i världen. Du kan bidra till det viktiga arbetet genom insamlingar eller en enkel swish-gåva. Numret för att swisha är 123 594 85 00.

Solidaritetsfonden

  • Solidaritetsfonden tillkom efter en motion till kongressen 1990 och förbundsstyrelsen beslutade inrätta fonden i november 1991. 
  • Fonden ska stödja upprättande och upprätthållande av fackliga rättigheter och facklig organisering, men också professionell utveckling och upprättande och upprätthållande av kollegors mänskliga rättigheter.
  • Varje medlem bidrar med en krona per månad till fonden.
  • Avgiften var från början frivillig men 1994 beslutades att införa en solidaritetsavgift på 12 kronor per medlem och år under fem år. På kongressen 2000 permanentades avgiften.