Solidaritetsfonden stöttar Musikhjälpen

Alla barn ska ha möjligheten att skapa sig en bättre framtid. Därför skänker Solidaritetsfonden 25 000 kronor till Musikhjälpens kampanj för att barn i krigsområden ska kunna gå i skolan.

Tusentals barn i Sverige har nu ett härligt lov från skola och läxor att se fram emot. Men för barn i krigszoner är skolgång något man bara kan drömma om. När årets Musikhjälpen fokuserade på att skapa möjligheter för barn i krigsområden att gå i skola var det självklart för oss att bidra. Via förbundets Solidaritetsfond har du som medlem varit med att donera 25 000 kronor för att barn som flyr krig ska få chansen att skapa sig en bättre framtid.