Spikat: Det blir årliga lönekartläggningar

Idag har riksdagen tagit beslut om att lönekartläggningar ska genomföras årligen. Akademikerförbundet SSR välkomnar beslutet, som man hoppas ska främja mer jämställda löner.

Alla arbetsgivare med 25 eller fler anställda är skyldiga att göra lönekartläggningar enligt Diskrimineringslagen. Målet med lönekartläggningar är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män på en och samma arbetsplats. Akademikerförbundet SSR anser att jämställda löner borde vara en självklarhet. 

– Trots att det finns lagar som skyddar och verkar mot diskriminering och för jämställda löner i arbetslivet så är lönediskriminering fortfarande ett stort problem. Majoriteten av våra medlemmar är kvinnor i en kvinnodominerad bransch. Vissa av våra yrkesgrupper lider fortfarande av samhällets undervärdering av kvinnodominerade arbeten. Årliga lönekartläggningar är ett steg på vägen för att komma till rätta med den strukturella diskrimineringen och säkerställa jämställda löner, säger Elin Hjelte, ombudsman och ansvarig för likabehandlingsfrågor på Akademikerförbundet SSR.

Vill du lära dig mer om hur en lönekartläggning går till? Läs mer under fliken Lön