Sprid de goda exemplen internationellt

I år berättar flera av förbundets medlemmar om hur de arbetar på internationella konferenser i socialt arbete. Det finns ett stort behov av att sprida goda exempel på socialt arbete både globalt och nationellt.

"Utan mod kan man inte förändra världen." Med de orden invigde författaren Susanna Alakoski den andra gemensamma nordiska konferensen i Socialt arbete i mitten av juni. Temat för konferensen var just mod i socialt arbete och den lockade 360 socionomer och socialpedagoger från både Norden och resten av Europa.

Förbundet hade ett tiotal medlemmar som presenterade sitt arbete på konferensen. Två kuratorer från Göteborg berättade om hur de jobbar med barn som anhöriga till föräldrar med en allvarlig sjukdom. De beskrev hur de målmedvetet arbetat med att ta fram en broschyr till föräldrar, informerat och motiverat övrig vårdpersonal till att prata med sina patienter om barn. Det handlar om till synes enkla frågor som ”har du barn?” och ”vet ditt barn att du är här och ska bli opererad?” Det handlar också om att få barn att känna sig välkomna på sjukhus till exempel genom att det finns böcker och tidningar för barn och en lekhörna.

Våldsförebyggande mentorer

Medlemmar från Botkyrka var också på plats för att berätta om hur de arbetar med våldsförebyggande arbete med barn och föräldrar med hjälp av metoden Mentors in Violence Prevention (MVP). Metoden inriktar sig på vilka åskådare vi vill vara: De som passivt ser på eller de som griper in och förebygger en våldsam situation. Utvärderingar av programmet visar bland annat att elever som genomgår MVP-programmet är mer benägna att se olika former av våld som fel och är mer benägna att vidta åtgärder för att ingripa än elever som inte genomgår programmet. De kommer också att ha mindre sexistiska attityder och få en ökad känsla för hur de kan agera för att förhindra könsrelaterat våld.

Att åka på en internationell konferens handlar ju inte bara om att berätta om hur man själv arbetar utan också om att få inspiration från kollegor från andra länder. Hur arbetar man med utvecklingen av Signs of Safety i Danmark? Vad händer när kyrkan och socialtjänsten arbetar sida vid sida i ett väldesignat kapell i centrala Helsingfors? Hur involverar man brukare – eller erfarna experter – i beroendevård och psykiatri?

Många internationella konferenser har svårt att locka socialarbetare som arbetar praktiskt med socialt arbete utan blir mer en mötesplats för forskare och så kallade ”policymakers”. Det här försöker den internationella socialarbetarfederationen IFSW förändra. På den europeiska socialarbetarkonferensen i Edinburgh i september är i stort sett alla presentatörerna personer som arbetar praktiskt. Förbundets medlemmar står för tre av presentationerna.

Efterlyser goda exempel

Vill du dela ditt arbete med kollegor från andra länder? Nästa sommar är det världskonferens i socialt arbete och där finns det ett stort behov av praktikers erfarenheter. Sista dag för att skicka in abstract är 30 september och mer om hur man gör det kan du läsa om här.

Susanna Alakoski efterlyste i sitt tal en bok om goda exempel på socialt arbete eftersom det skrivs mest om exempel på när det går dåligt. Lagom till världskonferensen i juni nästa år, kommer en rapport om goda exempel på socialt arbete från hela världen att lanseras som en del av The Global Agenda Observatory. Rapporten bygger på att socialarbetare skickar in exempel på hur de arbetar som sedan sammanställs av forskare. Det kan handla om klientarbete men också om hur man organiserat arbetet för att ge professionen och dem vi är till för bättre förutsättningar.

Vill du bidra med goda exempel så gör du det här senast den 30 augusti. Susanna har helt rätt i att samhället borde bli bättre på att uppmärksamma det goda sociala arbetet. Förhoppningsvis kan The Global Observatory bidra till detta på global nivå men vi behöver också forum nationellt och lokalt.