Sprid ditt arbete till kollegor i Europa!

Vill du dela med dig av dina erfarenheter och ta del av andras? Ta då chansen och skicka in ett abstract till Internationella Socialarbetarfederationens konferens IFSW European Conference 2019 som hålls den 8 till 11 september i Wien!

Temat för konferensen är Social Protection and Human Dignity, och under konferensen behandlas åtta olika teman om allt från mänskliga rättigheter, arbetsmarknadsfrågor och katastrofarbete till professionell utveckling och konflikter mellan normer och värderingar. Du kan välja om du helst vill ha en 15 minuters presentation, utbyta erfarenheter med kollegor inom samma område under en 90 minuter lång workshop eller om du vill organisera ett tre timmars symposium med flera talare.

Medlemmar som deltagit vid tidigare konferenser

Flera av förbundets medlemmar har tagit chansen att presentera sitt arbete för internationella kollegor de senaste åren. På världskonferensen i socialt arbete i Dublin förra året berättade Cecilia Hast Waggeryd, metodstödjare från Borlänge, om kommunens arbete för att ge bättre information till barn som ska placeras i familjehem. På IFSW European Conference i Reykjavik 2017 berättade Sara Millberg och Maria Malmgren om hur det skolsociala arbetet stärkts i Sverige samtidigt som de knöt kontakter med skolkuratorer från resten av Norden, och på Världskonferensen 2016 berättade Mahmood Azzam om sin masteruppsats som handlade om hur ungdomar i Rosengård ser på sitt sociala kapital.

Konferensen ordnas av IFSW Europa, den österrikiska yrkesföreningen för socialarbetare och den största fackföreningen för socialarbetare. Inledning och avslut görs gemensamt på ett konferenscenter men under dag två kommer workshops att hållas ute på arbetsplatser där det även kommer finnas möjlighet att göra studiebesök. Arrangörerna menar att socialt arbete kommer att stå för ett samhälle som respekterar varje person och kämpa för samhällen som håller ihop och ger stöd.  

Vad krävs för att komma med?

Du måste skicka in ditt förslag till vad du vill prata om senast den 24 april. Det gör du genom att ladda upp ditt abstracts på max 3000 tecken på konferensens hemsida. Du har störst chans att komma med om du kopplar ditt arbete till något av konferensens teman. Oftast beskriver abstractet vilken målgrupp arbetet är riktad mot, insatserna eller arbetet som görs och vad det fått för resultat. Senast den 15 maj får du veta om du kommit med. Det finns möjlighet att söka finansiering för resa, konferensavgift och uppehälle från Centralförbundet för socialt arbete och från Nordiska socionomförbunds samarbetskommitté där Akademikerförbundet SSR ingår.