Staffanstorp sätter socialsekreterarna i en rävsax

Akademikerförbundet SSR har lämnat in en förhandlingsframställan till Staffanstorps kommun med anledning av att kommunstyrelsen fattat ett beslut som innebär att socialtjänsten uppmanas begå lagbrott.

Kommunstyrelsen i Staffanstorp har beslutat att personer som misstänks för samröre med terrororganisationer ska nekas stöd från kommunen. Om beslutet blir verklighet får det långtgående konsekvenser för de anställda inom socialtjänsten.

Socialsekreterarna riskerar att hamna i svåra etiska dilemman.  Rätten till bistånd regleras i nationell lagstiftning – socialtjänstlagen. Enskilda kommuner kan inte kringgå lagen genom att besluta att individer eller grupper ska undantas på speciella grunder. Det handlar från förbundets sida inte om några som helst sympatier för misstänkta terrorister, utan om medlemmarnas möjligheter att arbeta professionellt med gällande lagstiftning.

Socialsekreterarna har till uppgift att arbeta med och tillämpa lagen när det gäller sociala frågor. Arbetet sker under individuellt tjänstemannaansvar. En socialsekreterare som i sin yrkesutövning bryter mot socialtjänstlagen kan ställas till ansvar för detta.

I ett skarpt läge kan en socialsekreterare alltså göra sig skyldig till tjänstefel om hen avslår en ansökan om försörjningsstöd med motiveringen att den sökande misstänks för samröre med exempelvis IS. Å andra sidan kan socialsekreteraren, om hen följer gällande lagstiftning istället för kommunens beslut, anklagas för arbetsvägran.

- Våra medlemmar uttrycker stor oro över Staffanstorps beslut.  Det är oacceptabelt att kommunen försätter enskilda tjänstemän i denna rävsax.  Vi har därför begärt en förhandling med arbetsgivaren för att klargöra vår inställning, nämligen att beslutet strider mot gällande rätt i de delar som rör myndighetsutövning, säger Mikael Smeds, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR.

- Arbetsgivaren behöver svara på en mängd frågor. Hur ska socialsekreterarna bedöma vem som misstänks för samröre med exempelvis IS? Om en tjänsteman fattar ett beslut som sedan ändras i förvaltningsrätten, ska hen då verkställa det beslutet, eller trotsa förvaltningsdomstolen? Hur kommer arbetsgivaren ställa sig till socialsekreterare som trotsar kommunens beslut?