Stärk rättigheterna för barn i samhällsvård

Den sociala barnavården ska vara ett skyddsnät för barn som far illa. Men barn som vårdats av samhället löper ­extrema överrisker att som vuxna drabbas av missbruk och självmord. Det är dags att lagstiftningen får ett rättighetsperspektiv, skriver Heike Erkers tillsammans med bland andra Barnombudsmannen i en debattartikel.

I dag lämnar regeringens särskilde utredare ­Håkan Ceder tvångsvårdsutredningens betänkande till barnminister Åsa Regnér. Utredningen tillsattes som en del av upprättelsen till de barn som tidigare vanvårdats i social barnavård. Löftet till dessa barn som nu är vuxna handlade om att staten ska göra allt för att inte svika omhändertagna barn i fram­tiden.

Tvångsvårdsutredningen är på många sätt en milstolpe. Det är första gången som en utredning på djupet har granskat hur barnets rättigheter genomgående kan skyddas när ett barn är omhändertaget.

Den får inte begravas eller dras i långbänk. Rättig­heterna för barn i samhällsvård måste stärkas.

Tvångsvårdslagstiftningen måste få en målsättnings­paragraf. Och lagstiftningen måste ha ett rättighetsperspektiv med fokus på att barn som är omhändertagna får sina grundläggande rättigheter förverkligade även i praktiken. Det skriver Barnombudsman Fredrik Malmberg och Heike Erkers tillsammans med bland andra forskare på SvD Brännpunkt idag.