Stärk socionomernas yrkesidentitet!

Trots att socionomprogrammet är en av Sveriges mest populära utbildningar är arbetsgivare och yrkesverksamma socionomer osäkra på vad som är specifikt med deras utbildning.

Socionomprogrammet är populärare än någonsin. Utbildningen på Stockholms universitet är den tredje mest sökta inför årets vårtermin. Det är bara juristprogrammet i Stockholm och Uppsala som är mer populärt. Även utbildningen i Göteborg slår söktrycket till läkarutbildningen och psykologprogrammet på många håll!

De som lyckas få en plats får lära sig hur samhället fungerar och hur individen fungerar i familj, grupp och samhälle. De läser nästan en termin juridik, lär sig hur sociala problem uppstår och får testa sina kunskaper under en termins praktik. De går en bred utbildning, en generalistutbildning som förbereder dem för att kunna jobba inom alla sektorer, med alla typer av sociala problem.

I platsannonser är det populärt att skriva socionomutbildning eller liknande utbildning. På förbundskansliet får vi ofta frågan: vilka är de liknande utbildningarna? Och svaret är: de finns inte. Det finns bara socionomprogrammet som innehåller kurser i socialt arbete, juridik, statsvetenskap, psykologi och fältförlagd praktik inom just socialt arbete.

Problemet är att de som går och vi som har gått socionomprogrammet inte får med oss samma yrkesidentitet som studenterna på andra populära program som jurist- och psykologprogrammen. Det är inte ovanligt att höra kuratorer knorra över att unga PTP-psykologer tror att de kan allt samtidigt känner nyutexaminerade socionomer en osäkerhet inför vad de faktiskt kan. Vi har problem med att chefer inom till exempel hälso- och sjukvården, skolan och Kriminalvården inte vet vad som är specifikt för en socionoms kunskaper. Vi har ett ännu större problem i att socionomstudenter och yrkesverksamma inte heller vet vad som är speciellt med deras egna kunskaper.

Jag har träffat kuratorer inom hälso- och sjukvården i en handfull städer i södra Sverige. De har haft svårt att tro på att de är den enda professionen i den direkta vården som har juridisk kompetens. ”Psykologer måste väl läsa juridik?!” Ja, man måste ha kunskap om relevanta författningar – men det finns ingen kurs i juridik under programmets fem år.

Av chefer inom hälso- och sjukvården ses både psykologer och kuratorer som yrkesgrupper som patienter träffar för att prata. En psykolog läser längre och har legitimation alltså borde det räcka med att bara ha en psykolog anställd på vårdcentralen. De får ett lätt förvånat uttryck i ansiktet när jag och andra hävdar att psykolog och kurator läser olika utbildningar, har olika kunskaper och gör olika jobb. De kan gärna arbeta i team med andra professioner men det är olika yrken.

Ofta känner socionomer att det är en svaghet att kunna lite om mycket samtidigt är det precis vad en generalistutbildning innebär. Det är dags att börja boosta oss och marknadsföra vår kompetens! Det är ett ansvar för utbildare, fackförbund och kollegor emellan. Därför är det glädjande att förbundet och utbildningsanordnarna kommit överens om att tillsammans arbeta för att stärka socionomstudenters yrkesidentitet.