Starka marknadskrafter drar i din kompetens

Markus Furuberg, förhandlingschef

Nu diskuteras det mycket lönefrågor på arbetsplatserna runt om i Sverige. Din kompetens som akademiker med en samhällsvetenskaplig inriktning som till exempel personalvetare, statsvetare, socionom eller beteendevetare är efterfrågad både inom privat, statlig och kommunal sektor. Vi känner av starka marknadskrafter som drar i våra medlemmars kompetens.

Inom många yrkesgrupper ser vi tyvärr en alltför hög personalomsättning som ofta är negativt för verksamheten. När vi frågar våra medlemmar vad som skulle få dem att stanna kvar inom en organisation är svaret:

  1. Högre lön
  2. Mindre arbetsbelastning
  3. Ett bra och närvarande ledarskap

Det finns givetvis även andra faktorer som är av betydelse för olika individer men dessa tre områden är mest angeläget att förändra för de allra flesta. Akademikerförbundet SSR arbetar för att du som medlem i högre grad ska kunna påverka din lön genom ditt arbete och även påverka dina anställningsvillkor i övrigt till exempel i större utsträckning kunna påverka på din arbetstidsförläggning och arbetsmiljön i stort.

Med inriktning på att skapa bättre villkor för dig som medlem är Akademikerförbundet SSR aktiva både lokalt och centralt för att Rätt jobb ska ge Rätt lön! 

Vi tycker att lönestrukturerna för många yrken är för sammanpressade. Är lönestrukturerna sammanpressade blir det inte möjligt att premiera med en högre lön när du som medlem utvecklas och presterar i verksamheten. Våra medlemmars yrken är kunskapsintensiva därför ska det vara möjligt att göra lönekarriär inom yrket. Idag är det inte tillräckligt avstånd mellan den lön du får som helt ny i yrket efter din utbildning och den lönenivå som du har som erfaren efter år i yrket. Tillsammans med arbetsgivarna vill vi utveckla den lokala lönebildningen dvs. hur löneprocessen fungerar i den  organisation du arbetar. 

Akademikerförbundet SSR:s förtroendevalda företräder dig och medlemmarna på arbetsplatser i förhandlingar med arbetsgivarna och försöker enas om hur lönestrukturerna ska utvecklas. Vår ambition är att tillsammans med din arbetsgivare försöka utveckla lönestrukturerna så att de bidrar till att attrahera, behålla och utveckla dagens och morgondagens akademiker. Ska det vara möjligt att locka akademiker till de svåra och kunskapsintensiva yrkena våra medlemmar arbetare inom behöver det vara möjligt att påverka sin lön i större utsträckning än idag. Tillsammans med arbetsgivarna kan vi stoppa kompetensflyken och skapa attraktiva arbetsplatser som har en bra plan för en långsiktig kompetensförsörjning.

I de flesta kollektivavtal och i många organisationen vill våra medlemmar föra dialog med sin chef i ett lönesättande samtal. Inför det lönesättandesamtalet tjänar du på att förbereda dig. Genom ditt medlemskap i Akademikerförbundet SSR har du tillgång till Sveriges största och bästa databas med akademikerlöner. Vill du få ytterligare stöd inför ditt samtal kontakta gärna våra kompetenta förtroendevalda inom den organisation du arbetar eller ring SSR Direkt för att tala med våra mycket erfarna förhandlande ombudsmän.   

Tillsammans skapar alla medlemmar i Akademikerförbundet SSR ett bättre arbetsliv för akademiker med en samhällsvetenskaplig inriktning både inom privat, statlig och kommunal sektor.

Med vänliga hälsningar

Markus Furuberg

Förhandlingschef