"Staten måste också ta sitt ansvar"

”Döm regeringen på hur de svaga barnen har det”, skriver Daniel Swedin i en ledarkrönika i Aftonbladet på onsdagen. Om den sittande regeringen vill kalla sig socialdemokratisk måste den göra livet bättre för de svagaste – och då är en fungerande socialtjänst ”det minsta man kan begära.”

Swedin hänvisar till Akademikerförbundet SSR:s undersökning, som visar att sju av tio socialsekreterare funderar på att lämna sitt jobb, att nästan hälften säger sig ha svårt att klara kvalitetskrav och rättsäkerhet, och att den utmanande arbetssituationen gör det allt svårare att fylla de vakanta tjänsterna.

Samtidigt som trygghetssystemen holkas ur och trycket på socialtjänsten ökar, skriver Swedin, aviseras nya besparingar inom socialtjänsten i många kommuner. ”Ska svensk socialtjänst rustas upp måste staten också ta sitt ansvar. Det är ju staten som vältrat över de sociala kostnaderna på kommunerna”.

Läs krönikan i sin helhet på Aftonbladet.