"Staten måste ta mer ansvar för ensamkommande flyktingbarn"

När det gäller ensamkommande flyktingbarn måste staten ta ett betydligt större ansvar, skriver socialchefer i Jönköpings län på SvD Brännpunkt. I en debattartikel kommer de med förslag på ”en mer rimlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun”.

Socialcheferna beskriver den problematik som de upplever uppstår under asylprocessen. När det gäller vuxna och familjer har staten ansvar för boende under själva asylprocessen, och kommunen tar över när personerna fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Men samma uppdelning gäller inte ensamkommande barn, som hänvisas direkt till kommunerna, ”oavsett om kommunen har förutsättningar för att ta emot eller inte”, skriver de. Asylprocessen kan ta upp till sju månader per barn och kommunerna ställs inför stora planeringssvårigheter.

Istället föreslår de undertecknande socialcheferna att staten, genom Migrationsverket, går in och tar ansvar för de ensamkommande barnen under hela processen. Barnen skulle då placeras i kommunerna först när de fått PUT. Det skulle förenkla och förbättra kommunernas möjlighet att ta emot ett ökande antal ensamkommande. Ett sådant förslag kräver dock vissa lagändringar, som exempelvis att socialtjänstlagen klargör statens ansvar under asyltiden. Det kräver också en snabbare asylprocess, för att påskynda att barnet får ett varaktigt boende och kommer in i ett socialt sammanhang.

Socialcheferna menar också att det behövs boendealternativ utanför dagens HVB-hem, som har höga bemanningskrav och höga krav på lokalernas utformning.

Läs hela artikeln på Svd Brännpunkt