Statlig baskurs för fackliga förtroendemän inom SACO-S

Inbjudan riktar sig till dig som förtroendevald inom Kriminalvården, SIS, IVO, Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Nordens välfärdcenter samt Myndigheten för delaktighet

Inbjudan riktar sig till dig som förtroendevald inom Kriminalvården, SIS, IVO, Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Nordens välfärdcenter samt Myndigheten för delaktighet

Plats och datum
6 november: Akademikerförbundet SSR:s kansli Stockholm
7 november: kryssning Stockholm - Mariehamn

Tider
Dag 1: 10.00-16.30 (fika från 09.30)
Dag 2: 08.00-13.30

Du ska vara anmäld hos arbetsgivaren som facklig förtroendeman (jml FML) och inte gått kursen tidigare. Traktamente utgår ej. Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts.

Sista anmälningsdag är 5 oktober, glöm ej anmäla ev. allergier/kostpreferenser
Till anmälan

Innehåll
LAS – LOA

Fackliga rollen/MBL /samverkan

Lagen om facklig förtroendeman/LFF

Arbetsskyldighetens gränser

Utvecklingsavtal/Samverkansavtal

Förhandlingsspel/förhandlingsteknik

Grupparbeten - vi tillämpar lagstiftning och praxis

utifrån situationer ur verkligheten


Tider och fullständigt program får du med bekräftelsen.
Akademikerförbundet SSR står för samtliga kostnader. Singelhytter är bokat för alla medverkande.

Resor ersätts i efterskott, tåg 2: a klass eller billigare färdsätt. I bekräftelsen så kommer det att stå om hur du går tillväga för att boka in din resa.
Vid för många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från alla myndigheter/orter garanteras. Bekräftelse skickas ut cirka 4 veckor innan kursstart.

Eventuella frågor kan mailas till: pontus.warg@akademssr.se

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Akademikerförbundet SSR

  • Datum och tid: 6 November 2018 kl. 09:30 - 13:30
  • Plats: Stockholm