Stöd för den som riskerar hot och våld på jobbet

Med anledning av attackerna mot socialkontor i Malmö och Trelleborg under sommaren vill vi påminna om vår broschyr om hot och våld på arbetsplatsen. Där hittar du stöd och tips i arbetet med att skapa en tryggare arbetsmiljö.

Hot och våld är en allvarlig arbetsmiljöfråga. Genom kunskap, dialog, delaktighet och krav på ökade konkreta årgärder kan vi minska hotet och våldet på arbetsplatserna. Professionellt arbete med utsatta människor kräver en trygg och säker arbetsmiljö. Det är nödvändigt med utbildning, dokumenterade säkerhetsrutiner och förbyggande insatser samt ett bra stöd och ett bra omhändertagande av personal som drabbas. Läs mer i denna broschyr från Akademikerförbundet SSR.