Stöd för en bra löneprocess

- för dig inom Almega Vårdföretagarna

Nu inleds arbetet med årets löneöversyn i företag anslutna till Almega Vårdföretagarna.

Arbetsgivarparten Almega Vårdföretagarna har tillsammans med Akademikerförbunden, Vision, Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund tagit fram skriften Hur löneprocessen är tänkt att fungera.

Skriften beskriver själva löneprocessen och dess olika delar och riktar sig till både medarbetare och chefer. Båda parter är viktiga för en optimal löneprocess så det är angeläget att alla vet hur det ska fungera och hur och var i processen den enskilde kan vara med och påverka.