Stöd för stolta chefer

Vad är normalt och vem bestämmer vad som är normalt? Att prata om normer är ett sätt för dig som chef att motverka diskriminering.
Det är ett av många tips om hur du blir en Proud Boss.

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening, som är förbundets chefsverksamhet, deltar självklart i Stockholm Pride. Idag genomför vi bland annat ett seminarium om det goda ledarskapet. Synen på medarbetarna och ett värdebaserat ledarskap är nycklarna för att få sitt team att lyckas. Att ge möjligheter, men också minska rädslan för att misslyckas eller inte passa in.

För att stödja chefer i arbetet mot diskriminering har Svensk Chefsförening tagit fram appen Proud Boss, som är gratis att ladda ner. Läs mer om appen här.