Stöd till kommuner som vill rekrytera socionomer

Trots krav på slopade kompetenskrav från SKL och andra är det många kommuner som tycker att behörighetsregleringen är viktig. I veckan skickade vi ut ett brev till ansvariga i kommunerna med förslag på hur man kan rekrytera – och behålla – kvalificerad personal.

I veckan har Akademikerförbundet SSR skickat ut ett brev till ansvariga i alla Sveriges kommuner. Anledningen är kravet från SKL och andra att skjuta upp kravet på socionomexamen för att arbeta med myndighetsutövning av barn och unga. Brevet har skickats till kommunstyrelsen, socialnämnden, kommundirektören, personaldirektören och socialchefen i alla kommuner.

– Vi vill med det här brevet berätta om våra erfarenheter och om några av våra förslag för att säkra kvalitén i verksamheten. Som det förbund som organiserar så väl sju av tio socialsekreterare som flertalet chefer på alla nivåer inom socialtjänsten är det viktigt för oss att ha en dialog med kommunalt ansvariga, säger Heike Erkers.

I brevet presenteras förbundets kampanj med kostnadsfri auktorisation för alla socionomer och utvecklingen av tjänster som specialistsocionom. Det lyfter också behovet av attraktiva arbetsplatser för att locka tillbaka socionomerna till socialtjänstens myndighetsutövning.

– Vi vet att många kommuner, i motsats till SKL, tycker att behörighetsregleringen är viktig och de har ambitionen att ta sitt arbetsgivaransvar för att kunna rekrytera socionomer. Vi kan också se att de kommuner som bestämmer sig för att leva upp till kompetenskraven också har lättare både att rekrytera och behålla sin personal, säger förbundsdirektör Lars Holmblad.