Stöd till svenska fackförbund mot regeringsförslag om dramatiska nedskärningar av biståndet!

Regeringens förslag att finansiera flyktingmottagande med biståndsbudgeten innebär stora negativa konsekvenser för möjligheten att fortsätta arbeta med biståndsprojekt över hela världen. Heike Erkers lyfte därför frågan om stöd för de svenska fackföreningarnas protester på EPSUs styrelsens möte i november.

På EPSU styrelsens andra sammanträdesdag behandlades flyktingkrisen. Styrelsen uppmanade redan i april Europas ledare att ta sitt ansvar med ett synsätt grundat på solidaritet, den fundamentala rätten att söka asyl och rätten till mänskliga rättigheter. Flyktingarna måste mötas på ett värdigt sätt under hela asylprocessen.

På mötet lyfte Akademikerförbundet SSRs ordförande Heike Erkers frågan om den svenska regeringens förslag att finansiera flyktingmottagandet med biståndsmedel. Det förslag som nu diskuteras innebär en 60 procentig minskning av biståndet och det fackliga biståndet kommer att halveras om förslaget går igenom. Det innebär bl.a. att möjligheterna att stödja fria fackföreningar, facklig organisering och andra typer av demokratiutvecklingsprojekt kraftigt kommer att minska.

EFS generalsekreterare Luca Vicentini uttryckte stor oro över de svenska planerna och lovade att göra allt han kan för att stoppa detta och EPSU styrelsen uttalade stor oro över att Sverige ställer olika grupper med stort behov av stöd mot varandra och därmed sitt stöd för ett uttalande i linje med det som de svenska fackförbunden föreslagit.