Stor omsättning på chefer i socialtjänsten i Göteborg

Allt färre väljer att ta på sig chefsansvar inom socialtjänsten i Göteborgs stad. Över 30 procent av cheferna inom individ- och familjeomsorgen slutade 2015, en fördubbling jämfört med året innan.

Ansvaret som chef ger bara några tusenlappar extra i månaden, samtidigt som arbetsmiljön är tuff.  Resultatet blir växande rekryteringsproblem, skriver Pia Björking Petersson, ordförande för Akademikerförbundet SSR i Göteborgs stad och förbundets chefsekonom Katarina Lundahl i en debattartikel idag i GT.
Många chefstjänster har varit vakanta och fått tillsättas genom tillfälliga tillförordnanden, med dyra inhyrda chefskonsulter eller genom att personer som har gått i pension kommit tillbaka på tillfälliga chefsuppdrag.
Men utvecklingen går att vända. Det som krävs är att Göteborgs politiker prioriterar en genomtänkt och långsiktig satsning på lönerna för att få en stabil och välfungerande socialtjänst.